Warning to the Public

Mercan Canada Employment Philippines. Inc.

Warning to the Public

Warning to the Public

We do not have any upcoming / ongoing seminar / orientation whatsoever. If someone emails / text you regarding this and is charging you . THIS IS A SCAM. We will announce on this page if and when we will have orientations / seminars available for you.

Wala kaming anumang paparating / patuloy na seminar / oryentasyon. Kung may mag-email / mag-text sa iyo tungkol dito at sinisingil ka. ITO AY ISANG SCAM. Kami ay mag-aanunsyo sa page na ito kung at kailan kami magkakaroon ng mga oryentasyon / seminar para sa iy